18 juli 2022

Nieuwe subsidie verduurzamen maatschappelijk vastgoed

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stelt 150 miljoen subsidie beschikbaar voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Hiermee willen ze gebouweigenaren stimuleren om op korte termijn aan de slag te gaan met verduurzaming om zo de uitstoot van CO2 en het gebruik van aardgas sneller te verminderen.

Wat valt er onder maatschappelijk vastgoed?

Onder maatschappelijk vastgoed vallen gebouwen met een publieke functie op gebied van onderwijs, sport, cultuur, zorg, welzijn, maatschappelijke opvang, waaronder ook rijksmonumenten die geen woonhuis zijn.

Waarvoor kun je subsidie aanvragen?

De subsidie kan aangevraagd worden voor energieadvies, een energielabel en verduurzamingsmaatregelen. De gespecificeerde maatregelenlijst vind je op de website van RVO.

Wanneer kom je in aanmerking?

Je komt in aanmerking voor de DUMAVA als je verduurzamingsmaatregelen laat uitvoeren op basis van een energieadvies en 1,2 of 3 van deze maatregelen op de bovengenoemde maatregelenlijst staan óf je een integraal verduurzamingsproject realiseert. Het gebouw moet in 2012 of eerder opgeleverd zijn. Is het na 2012 opgeleverd dan kun je alleen subsidie krijgen voor het afkoppelen van de aardgasaansluiting. Er mag geen andere subsidie verleend zijn voor de verduurzamingsmaatregelen.

Vanaf 3 oktober 2022 kun je starten met de verduurzaming. Het contract met de uitvoerende partij mag dus pas vanaf dat moment aangegaan worden. Binnen twee jaar na het verstrekken van de subsidie moeten de maatregelen gerealiseerd zijn. Voor de realisatie van een integraal project geldt een termijn van 3 jaar. Dit zijn de belangrijkste voorwaarden. Het totaaloverzicht van de voorwaarden vind je op de website van RVO.

Hoeveel subsidie wordt er verstrekt?

Laat je 1,2 of 3 verduurzamingsmaatregelen uitvoeren dan kun je subsidie krijgen voor 30% van de kosten. Je kunt minimaal 5.000 en maximaal 2.5 miljoen euro subsidie krijgen. De investering voor het project moeten dus minimaal 16.666 euro zijn. Voor energieadvies kun je 50% subsidie krijgen. Het is verplicht om een Duurzame Monumenten-advies (DuMO-advies) op te laten stellen.  En voor een energielabel subsidie voor 50% van de kosten.

Voor een integraal project geldt het volgende. Je kunt subsidie krijgen voor 30% van de totale projectkosten. Het minimale subsidiebedrag is 25.000 en maximaal 2,5 miljoen euro. De investering moet minimaal 83.333 euro zijn. Voor energieadvies kun je 50% subsidie krijgen. Het laten opstellen van DuMo-advies is verplicht. De subsidie voor een energielabel is 50% van de kosten.

Wanneer en hoe subsidie aanvragen?

De subsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) kan aangevraagd worden in de periode van 3 oktober 2022 tot 31 december 2023 17:00 uur. Hiervoor heb je minimaal eHerkenning niveau 3 nodig.

De aanvraag verloopt via een digitaal aanvraagformulier. Deze is vanaf 3 oktober 2022 9:00 uur te vinden op de website van RVO.

Vraag je subsidie aan tot 25.000 euro (investering onder de 83.333 euro) dan gelden de volgende stappen.

1. Dien een subsidieaanvraag in via het digitale formulier. Met aanvullend een overzicht of omschrijving van de activiteiten waarvoor je de subsidie aanvraagt. Ook dien je een gespecificeerde investeringsbegroting of aannemersovereenkomst aan te leveren, waaruit blijkt hoe het subsidiebedrag dat je aanvraagt is opgebouwd. Verder dien je een planning aan te leveren, het bankrekeningnummer waarop je het subsidiebedrag wilt ontvangen, het adres/de kadastrale aanduiding van het maatschappelijk vastgoed waarop de aanvraag betrekking heft en indien van toepassing de ANBI-status, de rijksmonumentenstatus of de SBI-code. De SBI-code moet overeenkomen met de SBI-code die bekend is bij de Kamer van Koophandel.

In het geval van een subsidieaanvraag voor 1,2 of 3 verduurzamingsmaatregelen dien je aanvullend een DuMo-advies in dat niet ouder is dan 36 maanden op het moment van de subsidieaanvraag.  In het geval van een subsidieaanvraag voor een integraal verduurzamingproject dien je een DuMo-advies in dat niet ouder is dan 36 maanden op het moment van de subsidieaanvraag en voldoet aan de regeling tekst.

2. De RVO neemt een besluit. Binnen uiterlijk 13 weken ontvang je het besluit over de aanvraag. Via de digitale omgeving waarin je de aanvraag hebt gedaan. hiervan ontvang je ook bericht.

3. Je ontvangt het volledige subsidiebedrag (bij aanvraag tot 25.000 euro).

4. Binnen 2 jaar na verstrekking van subsidie moeten de maatregelen gerealiseerd zijn. Je kunt maximaal 1 jaar uitstel aanvragen als het niet lukt om alles binnen deze periode te realiseren.

Vraag je een subsidie aan voor 25.000 euro of meer (investering boven de 83.333 euro) dan gelden stap 1 en 2 zoals hierboven genoemd. Stap 3 en 4 zijn anders, daarnaast heb je nog een stap 5 en 6.

3. Bij subsidieverstrekking krijg je een voorschot van 70% van het subsidiebedrag.

4. Binnen 2 jaar na verstrekking van subsidie moeten de maatregelen gerealiseerd zijn. Voor een integraal verduurzamingsproject geldt een termijn van 36 maanden. Ook hier geldt dat je maximaal 1 jaar uitstel kunt aanvragen als het niet lukt om alles binnen deze periode te realiseren.

5. Vraag vaststelling aan als de verduurzamingsmaatregelen gerealiseerd zijn. Lever hiervoor een overzicht aan waaruit blijkt wat de werkelijke kosten van de uitgevoerde maatregelen zijn (gespecificeerde facturen en betaalbewijzen).

6. Uiterlijk binnen 22 weken ontvang je uitsluitsel over de vaststelling. Bij vaststelling ontvang je de overige 30% van het subsidiebedrag.

Meer weten? Ga naar de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Klik hier.

Lees ook:

Subsidieregeling Instandhouding Monumenten

Woonhuissubsidie voor particuliere eigenaren van Rijksmonumenten

Subsidiemogelijkheden

Delen via:      

< Terug naar nieuwsoverzicht