12 januari 2022

Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM)

De Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM) kan aangevraagd worden van 1 februari tot 31 maart!

Vanaf 1 februari aanstaande kan de subsidie voor de instandhouding van monumenten weer aangevraagd worden voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze regeling. Vanaf dit jaar veranderen er een aantal zaken.

Dit is er veranderd:

Het is mogelijk instandhoudingssubsidie aan te vragen voor voor kerkelijke dienstwoningen in kerkelijk gebruik

Eigenaren van kerkelijke dienstwoningen in kerkelijk gebruik, zoals pastorieën en kosterswoningen vielen voorheen tussen wal en schip. Zij kwamen niet in aanmerking voor de instandhoudingssubsidie of de woonhuissubsidie. Vanaf februari dit jaar kan hiervoor de instandhoudingssubsidie aangevraagd worden.

 

Het subsidiepercentage voor monumenten die bedrijfsmatig gebruikt worden, is verlaagd naar 40%

Het subsidiepercentage voor eigenaren die een rijksmonument bedrijfsmatig gebruiken verandert. Dit wordt verlaagd van 60% naar 40% om de druk op de subsidieregeling te verminderen. Voor professionele organisaties voor monumentenbehoud verandert het subsidiepercentage niet.

 

Er kan aanvullende subsidie aangevraagd worden voor verduurzamingsonderzoek

Om de klimaatdoelen te kunnen realiseren is er extra geld beschikbaar gesteld voor de monumentensector. Dit extra budget kan ingezet worden voor het laten uitvoeren van verduurzamingsonderzoek. Monumenteigenaren kunnen hiervoor een aanvullende subsidie aanvragen bovenop de subsidie voor het reguliere onderhoud van het monument. Hiermee wil de overheid stimuleren dat eigenaren onderzoek doen naar wat de mogelijkheden voor verduurzaming zijn.

 

Gedegen meerjaren onderhoudsplan voor regulier onderhoud nodig?

Wilt u de kosten voor regulier onderhoud aan uw monument in kaart brengen voor uw subsidieaanvraag? De specialisten van Cauwenborgh kunnen u daarbij helpen! Onze uitgebreide kennis van historische gebouwen en ervaring met het uitvoeren van werkzaamheden in deze gebouwen, maakt dat wij een gedegen meerjaren onderhoudsplan opstellen waarin niets over het hoofd gezien wordt. Zo bent u ervan verzekerd dat de werkzaamheden ook praktisch uitvoerbaar zijn en komt u later niet voor onverwachte kosten komt te staan.

Neem contact met ons op

 Bel 0164 28 11 90stuur een e-mail naar info@cauwenborgh.nl of vul het contactformulier op onze website in.

Lees meer over subsidies op de website van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Delen via:      

< Terug naar nieuwsoverzicht