12 oktober 2023

Stap 5: Schilderwerk en beglazing

Voor stap 5, het schilderwerk en de beglazing, hebben wij onze vaste partner restauratieschilder Cloïn ingeschakeld. Zij zijn ook ERM gecertificeerd. In de gespecialiseerde werkplaats is het raam voorzien van de gevraagde afwerking en beglazing. Voordat de bewerkingen zijn uitgevoerd en afwerklagen zijn aangebracht is advies ingewonnen bij Sigma coatings. Bij het plaatsen van de beglazing zijn de verwerkingsvoorschriften van Stolker aangehouden.

De werkzaamheden in hoofdlijnen:

Het raam is door de restauratieschilder nogmaals nagezien op kleine beschadigingen en naden. Waar nodig is dit dichtgezet met Sigma Flexidur Woodseal, vervolgens is het raam zo snel mogelijk in de grondverf gezet om het kale hout te beschermen. De sponningen zijn nogmaals gereinigd van stof en verontreinigingen die eventueel bij de restauratie zijn achtergebleven. Hierna is het kale hout van het raam en de sponningen gegrond met Sigma S2U Allure primer.

Na het respecteren van de droogtijden is in één vak het glas geplaatst. Zoals voorgeschreven in het bestek is er 4 mm. Monutempered, blank restoverglas 1910 geplaatst van de firma Monutempered Classic 4. Dit glas heeft een pyrolytische coating, welke gevoelig is voor kras- en vlekvorming. Hier is tijdens de plaatsing de nodige aandacht gegeven. Het glas is met beglazingskit in de sponningen geplaatst. Door het raam liggend te beglazen, ontstaat het voordeel dat we geen glaspennen hoeven toe te passen. Hierdoor is er ook geen risico meer op corrosie van deze pennen.

Na het drogen van de kit is de buitenzijde van het glas voorzien van Sigma Flexidur Woodseal. Deze is vol in de sponning aangebracht zodat er voldoende contact is met de ondergrond. De stopverfvervanger is nat afgemesd met ProGold Finisher en een houten kitspatel. Met het oog op de gevoelige coating is extra zorgvuldig gewerkt, zodat er geen beschadigingen of verontreinigingen zijn ontstaan. Na het uitharden van de stopverfvervanger is het raam verder overgegrond met een laag Sigma S2U Allure primer en vervolgens afgelakt met een laag Sigma S2U Allure Gloss.

De kwaliteit van schilderwerk aan de buitenzijde hangt altijd samen met het schilderwerk aan de binnenzijde van het raam. Beide factoren bepalen namelijk de kwaliteit en levensduur van het schilderwerk. Tot slot zijn de originele bevestigingsmiddelen gestraald, hierna voorzien van een Sigma multiprimer en daarna afgelakt.

Lees ook:

Proef restauratie gevelramen: stap 1 visuele inspectie

Situatie en randvoorwaarden 

Stap 2: verwijderen glas, afwerklagen en beslag

Stap 3: opname en gebreken analyse

Stap 4.1 voorbereiding

Stap 4.2 uitvoering herstel

Delen via:      

< Terug naar nieuwsoverzicht