12 juli 2023

Specialist Restauratie Timmeren/Metselen: diplomauitreiking

Afgelopen week kregen twintig restauratietimmerlieden/-metselaars hun diploma uitgereikt voor de opleiding Specialist Restauratie Timmeren/Metselen van het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE). Eén van hen is onze collega Ruud. Van harte gefeliciteerd!

Mooi om te zien dat er  een nieuwe generatie restauratievaklieden het diploma gehaald heeft, dit is goed voor onze branche want ook hier is sprake van vergrijzing. Daarnaast is het belangrijk voor de borging van kwaliteit in de gehele restauratieketen. Het werken aan historische gebouwen vraagt namelijk om specifieke kennis en vaardigheden. De opleiding is een specialisatie, een verdieping op het timmervakmanschap. De uitvoeringsrichtlijnen van Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) zijn in de opleiding verwerkt. Het diploma van het NCE voldoet dan ook aan de scholingseisen die Stichting ERM stelt bij certificering van een bedrijf. Dat is een belangrijke meerwaarde.

Foto: fotografie René van den Burg.

Delen via:      

< Terug naar nieuwsoverzicht