18 januari 2022

Sint-Jozefkapel Oud Gastel

In opdracht van Stichting Surplus Zorg hebben wij onderhouds- en herstelwerkzaamheden verricht aan de Sint-Jozefkapel in Oud Gastel.

Een gemeentelijk monument dan in 1938 gebouwd is als kloosterkapel bij het destijds al bestaande klooster, het Sint-Jozefgesticht. Het klooster is in 1989 gesloopt en heeft plaats gemaakt voor senioren huisvesting. De kapel is in 2005 voorzien van een moderne, opvallende voorbouw. Momenteel is het gebouw in gebruik als cultureel centrum.

 

Onze werkzaamheden

In 2020 heeft Monumentenwacht Noord-Brabant een inspectierapport opgesteld, op basis hiervan is bepaald welke werkzaamheden noodzakelijk uitgevoerd diende te worden in het kader van het behoud van het monument.

Het metselwerk bleek niet overal in goede staat. Op verschillende plaatsen hebben we daarom gevelstenen ingeboet en het metselwerk hersteld. Hetzelfde geld voor het voegwerk. Op de plaatsen waar het voegwerk slecht was hebben we dit uitgehakt en nieuw voegwerk aangebracht. Verder hebben we de goten en gevel gereinigd, waar nodig het zink- en loodwerk vervangen en enkele dakpannen. Het bestaande stalen dakraam hebben we geconserveerd. Ook hebben we houtrot hersteld en diverse schilderwerkzaamheden uitgevoerd.

De dakruiter, het torentje bovenop de kapel verdiende extra aandacht. Om onze werkaamheden goed uit te kunnen voeren hebben we de luidklok gedemonteerd. Het houtwerk is volledig kaal gemaakt voor het houtrotherstel. De staat van 1 staander was zo slecht, dat deze gedeeltelijk vervangen moest worden. De onderdelen hiervoor hebben we in onze eigen timmerwerkplaats gemaakt. Aan de overige drie staanders hebben we expoxyreparaties uit kunnen voeren. Verder hebben we nieuw loodwerk aangebrachte en de dakruiter geschilderd. Na afloop is de luidklok hergemonteerd.

Delen via:      

< Terug naar nieuwsoverzicht