30 maart 2020

Onze maatregelen omtrent het Coronavirus

Update 30 maart 2020, 13:30
Vrijdag 27 maart 2020 is het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ vastgesteld door de Rijksoverheid en de bouw- en technieksector (o.a. Bouwend Nederland, Techniek Nederland, Aedes en de vakbonden). Dit om ervoor te zorgen dat het werk niet stil komt te liggen en de werkzaamheden veilig uitgevoerd kunnen worden. Het protocol volgt de RIVM-richtlijnen.

RIVM-richtlijnen
-Bij symptomen (verkoudheid, hoesten, koorts) blijven onze medewerkers thuis en zij gaan pas aan het werk als ze 24 uur klachtenvrij zijn. Heeft een van de huisgenoten klachten met koorts en benauwdheid dan blijven medewerkers thuis. Zij gaan pas aan het werk als de huisgenoot 24 uur klachtenvrij is en niemand anders in het gezin klachten heeft. Kantoorpersoneel werkt thuis indien dit mogelijk is;

-Wanneer een van onze medewerkers direct in contact is geweest met iemand bij wie het Coronavirus is vastgesteld blijft diegene tot 2 weken na het moment van onbeschermd contact thuis. Krijgt de medewerker geen klachten dan kan diegene weer aan het werk;

-We houden minimaal 1,5 meter afstand;

-Afspraken beperken we tot de strikt noodzakelijke;

-We komen niet meer samen in groepen voor bijeenkomsten of vergaderingen;

-Medewerkers die aan het werk zijn houden zich strikt aan de regels voor persoonlijke hygiëne. Zij wassen regelmatig (minimaal 6 keer per dag volgens de instructies) hun handen met zeep of gebruiken desinfecterende handgel met minimaal 70% alcohol. Daarnaast gebruiken papieren handdoekjes en zakdoeken, hoesten en niesen in hun ellenboog;

-Op de bouwplaats wordt extra gelet op hygiëne. Toiletten worden extra schoongemaakt, deurklinken worden goed schoongehouden en gereedschap of telefoons worden niet gedeeld. Materieel/materiaal dat wel bedoeld is voor gedeeld gebruik wordt schoongemaakt met desinfectiemiddel met 70% alcohol;

-Op de bouwplaats houden medewerkers zoveel mogelijk 1,5 meter afstand. Medewerkers werken zoveel mogelijk in vaste teams en op dezelfde locaties. Bij sommige werkzaamheden is het niet mogelijk om de 1,5 meter afstand te hanteren, in deze gevallen volgen medewerkers strikt de hygiëneregels van het RIVM;

-Medewerkers schaften in de open lucht of in kleine ploegen zodat de 1,5 meter afstand gegarandeerd kan worden. Schaftketen/vergaderruimtes worden regelmatig schoongemaakt met zeep en/of desinfectiemiddel en er zijn papieren handdoeken aanwezig;

-Medewerkers reizen zoveel mogelijk met eigen vervoer en reizen alleen samen als apart vervoer niet geregeld kan worden. Indien medewerkers samen reizen houden zij onderling zoveel mogelijk afstand, zitten ze steeds op dezelfde plaats, zorgen ze voor extra ventilatie en voor optimale hygiëne door bedieningsmiddelen (stuur, versnellingspook, deurklinken etc.) extra te reinigen en regelmatig te desinfecteren (70% alcohol);

-We houden ons aan de protocollen van onze opdrachtgevers.

Werkzaamheden bij particulieren thuis
Wanneer onze medewerkers restauratiewerkzaamheden uitvoeren bij particulieren thuis dan nemen zij de algemene RIVM-richtlijnen in acht (1,5 meter aftand houden en extra letten op hygiëne). Daarnaast houden zij zich aan onderstaande richtlijnen:

-Voorafgaand aan de ingeplande afspraak nemen onze medewerkers contact op met de bewoners. Zij vragen bewoners uitdrukkelijk om toestemming voor toegang tot de woning. Ook checken zij of een van de bewoners het Coronavirus heeft, klachten heeft in relatie tot Corona (snotteren, hoesten, keelpijn, koorts) of dat een van hen behoort tot de groep kwetsbare personen. Is dat het geval dan verzetten ze de afspraak.

-Ter plaatse voeren onze medewerkers altijd een laatste minuut risicoanalyse (LMRA) uit. Is de situatie niet veilig om een van bovengenoemde redenen, dan verplaatsen zij de afspraak naar een later tijdstip;

-Medewerkers hebben vrije toegang tot de woning. De buitendeur staat open of wordt door iemand anders geopend;

-Bewoners bevinden zich niet in de ruimte waar de werkzaamheden uitgevoerd worden;

-Medewerkers tekenen digitale werkbonnen zelf af, uiteraard met toestemming van de bewoners. Dit om het contact zoveel mogelijk te beperken.

Veranderlijke situatie
Bovenstaande richtlijnen zijn gebaseerd op hetgeen we tot nu toe weten. Ongetwijfeld zullen er nog aanvullende maatregelen komen, vanuit het bedrijf, de overheid, vanuit onze opdrachtgevers of vanuit andere hoeken. De situatie veranderd bijna dagelijks, dit zal van iedereen flexibiliteit vragen. De berichtgeving op onze website passen we aan wanneer dit nodig is. Houd onze website dus goed in de gaten.

Voor verdere informatie over het Coronavirus verwijzen wij u naar de website van het RIVM.

Update: 30 maart 2020, 13:30.

Delen via:      

< Terug naar nieuwsoverzicht