4 juli 2022

Een boost voor de branche en het restauratieonderwijs

Na een noodkreet van verschillende brancheorganisaties dat het restauratievakmanschap in Nederland verloren dreigde te gaan, maakte de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) in 2018 bekend fors te willen investeren in het opleiden van restauratie vakmensen. Voor het ontwikkelen en organiseren van restauratieopleidingen werd een subsidie van 2 miljoen verstrekt.

Het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE), branches, bedrijven en opleidingsorganisaties hebben de samenwerking gezocht en een Masterplan opgesteld voor de periode van 2018-2021. Er zijn mooie resultaten behaald!

10 nieuwe restauratieopleidingen

Zo zijn er in deze periode samen met 18 brancheorganisaties 10 nieuwe restauratieopleidingen ontwikkeld. Alle opleidingen zijn volledig afgestemd op de behoeften vanuit de markt. Daarnaast zijn de uitvoeringsrichtlijnen van Stichting ERM zijn doorgevoerd in de lesstof. Hierdoor is het niveau en de kwaliteit van de opleidingen geborgd, het diploma van ene NCE-opleiding wordt dan ook algemeen erkend in de branche.

Hogere instroom studenten

Verder hebben in de afgelopen 4 jaar maar liefst 246 studenten een opleiding gevolgd bij het NCE. De basistraining Restauratie Timmeren/Metselen werd door 17 studenten gevolgd. De verwachting is dat jaarlijks 150 tot 200 studenten zullen instromen in een erfgoedopleiding. Om meer bekendheid te geven aan de restauratieberoepen onder jongeren en ouders is het NCE is de campagne ‘Toekomst in Erfgoed’ gestart. Met berichten op Instagram en Facebook en een campagnewebsite proberen ze ervoor te zorgen dat meer jongeren instromen. Ook hier zijn de resultaten veelbelovend. Naar aanleiding van de campagne hebben ruim 275 mensen één of meer opleidingen van het NCE bekeken.

Doorkijk naar de toekomst

Het ministerie van OCW biedt het NCE ook in 2022 verdere financiële ondersteuning. Dat is hard nodig om de continuïteit van het erfgoedonderwijs te kunnen borgen. Het NCE zet de komende jaren  in op het aantrekkelijk, actueel en betaalbaar houden van de erfgoedopleidingen om voldoende instroom in de erfgoedsector te behouden.

Restauratievakman/-vrouw worden?

Hiervoor zijn volgens het NCE 3 stappen nodig. Volg een goede allround vakopleiding en volg als het kan een keuzedeel restauratie, doe werkervaring op in de restauratie en volg een specialistische vervolgopleiding bij het NCE! Bekijk hier het aanbod erfgoedopleidingen» www.erfgoedopleidingen.nl/nce-opleidingen.

 

Delen via:      

< Terug naar nieuwsoverzicht