Religieus erfgoed en herbestemmingenKerken en ander religieus erfgoed nemen nog steeds een prominente plaats in binnen de samenleving; vanuit haar functie maar ook als 'landmark' in de gebouwde omgeving. Cauwenborgh is toegespitst op het onderhoud ervan en bekend met de bijzonderheden die daar bij komen kijken zoals vloeren, glas-in-lood en gewelven. Ook verzorgen we bouwkundige ingrepen voor comfortverhoging en ter bescherming, tegen bijvoorbeeld weersinvloeden, vandalisme of vogel overlast.

Cauwenborgh heeft vele onderhoudswerken, maar ook complete restauraties met succes afgerond. We beschikken niet alleen over kennis op ons bouwtechnisch vakgebied, maar ook over de geldende wet- en regelgeving met betrekking bij herbestemmingen. We zijn een betrokken partner in zowel het advies als de uitvoering.

Hieronder vindt u een greep uit onze referenties.

religieus1 religieus2 religieus4 religieus5 religieus6 religieus3