KwaliteitHet werken aan panden en objecten met een monumentale waarde vraagt bij uitstek om kennis, kunde en kwaliteit. Niet alleen voor het conserveren of vernieuwen van monumentale onderdelen, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van opnames of het herkennen van bouwsporen.

Ook nieuw te realiseren onderdelen bij verbouwingen of herbestemmingen worden met de benodigde zorgvuldigheid en in overleg bepaald teneinde u de kwaliteit te kunnen garanderen die u voor ogen heeft.

Cauwenborgh investeert doorlopend in de kennis, kunde en bedrijfsmiddelen om de beoogde kwaliteit te kunnen garanderen. Cauwenborgh heeft zich aangemeld bij de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg en doorloopt een proces om zich hierin te laten certificeren.